BWT

MELTCLEAN – sredstvo za čišćenje mašina za preradu plastike

bwt

MELTCLEAN je proizvod firme BWT (BOYKE WEAR TECHNOLOGY).


MELTCLEAN je patentirano koncentrovano sredstvo sa velikom efikasnošću čišćenja, posebno osmišljeno za brzo i temeljno čišćenje ekstrudera, glava i dizni na mašinama za injekciono brziganje i ekstruziju tokom promene materijala ili boje. 


MELTCLEAN je sačinjen na hemijskoj osnovi. Ne sadrži abrazivne ili nagrizajuće supstance. MELTCLEAN se može koristiti na temperaturama od 100°C do 400°C. U dodiru sa ugljovodonicima na temperaturi višoj od tačke topljenja, MELTCLEAN ostvaruje izuzetne rezultate. Ostvaruje pritisak u cilindru uz istovremeno ispenjavanje. Zbog ove hemijske reakcije, MELTCELAN je pogodan za uklanjanje sagorelog polimera ili ostataka aditiva sa puža i cilindra, iz sistema toplih dizni, glava, alata za brizganje i ekstruziju. Procedura je identična i za visokopolirane površine.


bwt

MELTCLEAN se veoma jednostavno koristi: dozira se u malom procentu (0,5-2%), vreme čišćenja je vrlo kratko, uz izuzetno mali utrošak osnovnog materijala, a efikasnost čišćenja je velika.


MELTCLEAN zadovoljava sve uobičajene standarde za kontakt sa hranom (BgVV, EEC, FDA, i druge), pa se može koristiti za čišćenje proizvodnih linija produkata koji se upotrebljavaju u direktnom kontaktu sa hranom (fleksibilna, duvana i brizgana ambalaža, cevi, ploče, itd.).

MELTCLEAN ne izaziva mehanička, korozivna ili abrazivna oštećenja proizvodne opreme.


Uobičajena primena:

- Pri prelazu sa boje na boju (ušteda u materijalu i vremenu, nema tragova zaostale boje)
- Pri prelazu sa materijala višeg na materijal nižeg viskoziteta
- Za čišćenje dizni i toplih kanala
- Za uklanjanje sagorelog materijala sa puža, cilindra i dizni
- Za čišćenje laboratorijske opreme


bwt

Pogodan je za mešanje sa svim vrstama polimera: PE, PP, PET (poliestri), PS, PA, ABS...


U Evropi i svetu MELTCLEAN koriste:


- Proizvođači višeslojnih filmova i folija (uključujući one koji se koriste u direktnom kontaktu sa hranom)
- Firme koje se bave injekcionim brizganjem malih komada sa čestom promenom boje
- Proizvođači sirovina u laboratorijama za ispitivanje karakteristika i primena materijala


U Srbiji MELTCLEAN već koriste:

- Proizvođači monoslojnih i višeslojnih filmova i folija (za prelaz sa boje na boju, za prelaz sa materijala na materijal, za uklanjanje sitnih sagoretina iz mašina)
- Proizvođači PET pretformi za prelaz sa boje na boju
- Firme koje se bave injekcionim brizganjem ambalaže i tehničkih artikala


Nije važno da li MELTCLEAN koristite pri promeni boje, pri promeni materijala ili kada mašinu treba očistiti od zagoretina i naslaga, uvek ćete biti zadovoljni postignutim rezultatima.


Download Brošure

 Naslovna Mapa sajta Kontakt

Kolor koncentrati i inženjerske plastične mase

Poliamidi

Ispuna za kablove

Aditivi za industriju plastičnih masa

Biocidi

Sredstvo za čišćenje ekstrudera i mašina za injekciono brizganje

Aditivi za prehrambenu industriju - pucketave bombone

Polimerni mirisi i proizvodi od teflona

Podloške za indukciono zavarivanje na ambalažu

Mirisi, parfemska i esencijalna ulja

Oprema za ekstruziono duvanu ambalažu

Oprema za sito štampu

Periferna oprema za preradu plastičnih masa: sušači, dozatori, transportni i skladišni sistemi za granulat, temperirala alata

Mlinovi za plastiku

Paneli za čiste sobe u farmaceutskoj industriji

Oprema za prehrambenu i farmaceutsku industriju

Oprema za industriju boja i lakova

Oprema za kontrolu statičkog elektriciteta

Mašine za brizganje plastike