Griloni

GriloniGriloni se mogu prerađivati svim uobičajenim tehnikama prerade termoplastičnih masa. Pored neojačanih gradacija različitog viskoziteta mogu biti ojačani staklenim, ugljeničnim ili nekim drugim vlaknima. Takođe se modifikuju dodavanjem grafita, molibdendisulfida, teflona, silikona ili kombinacijom više različitih materijala prema specifičnim potrebama. Mogu biti samogasivi, nehalogeni klase V0, V1 ili V2.

Mnogi Griloni ispunjavaju međunarodne standarde za kontakt sa hranom i/ili standarde za upotrebu u medicinskoj opremi.
Namenjeni su izradi različitih tehničkih artikala u auto, elektro, elektronskoj i drugim industrijskim oblastima.

- Grilon B gradacije su PA6.

- Grilon T gradacije su PA6.6.

- Grilon TS su kopolimeri PA66 i PA6 (95:5)

- Grilon F gradacije su PA6 za proizvodnju jednoslojnih i višeslojnih filmova za pakovanje namirnica (sira, mesa, povrća ...), pakovanje predmeta koje treba dobro zaštititi od spoljnog uticaja pri dugoročnim lagerovanjima i slično,

- Grilon R gradacije PA 6 namenjene ekstruziji poluproizvoda: ploča, debelozidnih cevi i trupaca koje se u sledećoj fazi mehanički obrađuju.

Više informacija o ovom proizvodima možete pronaći na internet prezentaciji proizvođača www.emsgrivory.com

Naslovna Mapa sajta Kontakt

Kolor koncentrati i inženjerske plastične mase

Poliamidi

Ispuna za kablove

Aditivi za industriju plastičnih masa

Biocidi

Sredstvo za čišćenje ekstrudera i mašina za injekciono brizganje

Aditivi za prehrambenu industriju - pucketave bombone

Polimerni mirisi i proizvodi od teflona

Podloške za indukciono zavarivanje na ambalažu

Mirisi, parfemska i esencijalna ulja

Oprema za ekstruziono duvanu ambalažu

Oprema za sito štampu

Periferna oprema za preradu plastičnih masa: sušači, dozatori, transportni i skladišni sistemi za granulat, temperirala alata

Mlinovi za plastiku

Paneli za čiste sobe u farmaceutskoj industriji

Oprema za prehrambenu i farmaceutsku industriju

Oprema za industriju boja i lakova

Oprema za kontrolu statičkog elektriciteta

Mašine za brizganje plastike