Polyone - proizvodni program

Polyone - proizvodni program


 

 

Koncentrati boja i aditiva


PolyOne rešenja za masterbačeve uključuju čitav niz aditiva koji poboljšavaju svojstva termoplastičnog proizvoda, poboljšavaju efikasnost prerade, smanjuju neproizvodno vreme i omogućavaju lak prelaz sa proizvoda na proizvod. Raspoloživi su u različitim fizičkim oblicima, za različite procese prerade, uključujući granule, ljuspice, zrnca–mini granule, prah i tečnost.


PolyOne servis za boje uključuje centar za dizajn boja, proveru postojećih boja, i specijalizovani servis za određivanje i usklađivanje boja i nijansi masterbača (takozvano mečovanje boja).


PolyOne je svojim kupcima stavio na raspolaganje OnColor™ Color Selector  alat koji vam omogućava da procenite i izaberete željenu boju i nijansu masterbača.
Inženjerske plastične mase i kompaundi


Ponuda PolyOne specijalnih inženjerskih materijala obuhvata kompletan portfolio visokotemperaturnih, niskotemperaturnih, visokog modula elastičnosti/strukture, sa kliznim sredstvima, provodljivih i inženjerskih kompaunda visoke gustine formulisanih korišćenjem čitavog niza osnovnih inženjerskih polimera i tipova punioca.

Ovi kompaundi su projektovani da budu prihvatljivi za mnoge zahteve primene i uslove životne sredine.
Kao tipične predstavnike ove grupe PolyOne proizvoda možemo izdvojiti sledeće:

 

  - PBT – pod trgovačkim nazivom BERGADUR
  - POM (poliacetal) – pod trgovačkim nazivom BEGRAFORM,EDGETEK AT ili EDGETEK High Performance u zavisnosti od željenih     karakteistika gotovih proizvoda
  - ABS - pod trgovačkim nazivom EDGETEK High Performance
  - KopoliestriEDGETEK
LSFOH– kompaundi nisko dimni i bez zagušljivih para, i bez halogena


Kompaundi specijalno projektovani za samogasivost i malu emisiju gasova namenjeni ugradnji u zatvorenim prostorima kao što su hoteli, aerodromi, veliki kancelarijski/poslovni blokovi, tržni centri i šoping molovi, sportski objekti, javni prevoz, off-shore instalacije i brodovi i dr.

Polimeri za opštu namenu i kompaundi

PolyOne ponuda specijalnih inženjerskih plastičnih masa uključuje poliamide i poliolefine opšte namene koji se kompaundiraju sa puniocima, ojačavaju staklenim vlaknima i proizvode u samogasivim formulacijama za široki niz primena prema zahtevima industrije i na osnovu posebno definisanih tehničkih karakteristika.
   

Poly One pod trgovačkim nazivom MAXXAM prodaje samogasive PP kompaunde  kao i poliolefinske kompaunde  modifikovane staklom ili nekim drugim aditivima radi primene u inženjerskim konstrukcijama.


PA kompaundi su u ponudi pod nazivom NYMAX/BERGAMIDE.
Termoplastični elastomeri


U okviru ponude specijalnih inženjerskih materijala (EM – Engeneering Materials) PolyOne-a, nalaze se kompaundi termoplastičnih elastomera.


   
TPE obuhvataju olefinske termoplastične elastomere (TPE-O-s), termoplastične elastomere na stirenskoj osnovi (TPE-S), vulkanizovane PP/EPDM (TPE-V) termoplastične elastomere koji se sastoje od pololefinske faze u kojoj je dispergovana umrežena EPDM faza.

PolyOne portfolio specijalnih EM uključuje i različite tehnologije inženjerskih elastomera, uz nenadmašnu mogućnost formulisanja proizvoda koji treba da zadovolje korisnikov jedinstven proces prerade i zahteve primene.


PolyOne je priključio GLS Corporation  svojoj familiji. GLS je lider u specijalnim termoplastičnim elastomerima i pokriva čitav niz primena – od sporta i rekreacije, pa sve do zdravstva.


Zajedno, GLS i PolyOne pružaju kupcima sveobuhvatan niz TPE rešenja i globalnih tehnologija.
PolyOne održivi materijali (bio materijali)


Vodeći računa o globalnim zahtevima za očuvanje prirode i životne sredine, ponovno korišćenje materijala, uključujući i reciklažu, smanjenje zagađenja zemljišta, bio-polimerima, polimerima sa modifikovanim svojstvima  PolyOne je razvio brend »PolyOne Sustainable Solutions« (PolyOne održiva rešenja). Ovi proizvodi vam omogućavaju:


  - Poboljšanje svojstava bio-derivata ili bio-degradabilnih polimera
  - Poboljšanje svojstava recikliranih materijala
  - Proizvode bez štetnih hemikalija, poput bisfenola A, teških metala, vinil-ftalat plastifikatora, itd.
  - Materijale sa obnovljivim sirovinama (TPE-U) – 100% reciklabilni
  - Samogasive materijale, materijale bez halogenih elemenata, materijale koji prilikom gorenja razvijaju minimalne   količine neotrovnih, nezagušjivih i prozirnih gasova.Naslovna Mapa sajta Kontakt

Kolor koncentrati i inženjerske plastične mase

Poliamidi

Ispuna za kablove

Aditivi za industriju plastičnih masa

Biocidi

Sredstvo za čišćenje ekstrudera i mašina za injekciono brizganje

Aditivi za prehrambenu industriju - pucketave bombone

Polimerni mirisi i proizvodi od teflona

Podloške za indukciono zavarivanje na ambalažu

Mirisi, parfemska i esencijalna ulja

Oprema za ekstruziono duvanu ambalažu

Oprema za sito štampu

Periferna oprema za preradu plastičnih masa: sušači, dozatori, transportni i skladišni sistemi za granulat, temperirala alata

Mlinovi za plastiku

Paneli za čiste sobe u farmaceutskoj industriji

Oprema za prehrambenu i farmaceutsku industriju

Oprema za industriju boja i lakova

Oprema za kontrolu statičkog elektriciteta

Mašine za brizganje plastike