Melos

MelosKompanija MELOS GmbH osnovana je 1930. godine kao fabrika za recikliranje gume sa dva pogona u severozapadnom delu Nemačke (u Melle-u i Osnabrick-u). Tehnologija je vremenom unapređivana, menjan je proizvodni program i povećavani su kapaciteti. Danas MELOS godišnje proizvodi preko 50.000 tona različitih proizvoda.


Proizvodi kompanije MELOS mogu se podeliti u nekoliko grupa:


- Kompaundi – granulati za kablovsku industriju
- Granule za izgradnju atletskih staza, teniskih terena, dečjih igrališta, kao i drugih staza i površina za sport i rekreaciju
- Termoplastični elastomeri
- Kolorkoncentrati
- Inženjerski termoplastični kompaundi

 

Za svoje proizvode MELOS koristi veliki broj različitih polimera (EPDM, SBR, NBR, PP, PE, POE, TPE, PA, itd.), kao i veliki broj različitih punila (kredu, talk, aluminijum-hidroksid, magnezijum-hidroksid, barijum-sulfat, staklena vlakna i dr.).

Kablovski granulati su svakako najvažnija grupa proizvoda ove renomirane firme. Ona obuhvata:


- Kablovske ispune
- Termoplastične i umrežive materijale za izolaciju
- Termoplastične i umrežive kompaunde za plašteve

 

Kablovske ispune MELOS proizvodi u obliku granula, što omogućava automatizaciju proizvodnje kablova i smanjenje potrebe za niskokvalifikovanom radnom snagom. Ispune su namenjene proizvodnji sledećih vrsta kablova:

 


- Negorivi kablovi (HFFR kablovi)
- Instalacioni kablovi
- Ceander kablovi itd.

 

Ispune daju kablovima zaobljenost, popunjavaju prostor između izolacije i plašta, štite izolaciju od mehaničkih oštećenja i sprečavaju prodor vode.

Prednosti MELOS-ovih ispuna:


- Bezhalogene su i ne ugrožavaju životnu sredinu
- Mogu se ekstrudirati na niskim temperaturama korišćenjem klasične proizvodne opreme
- Omogućavaju lako blankiranje i ne lepe se za izolaciju
- Sprečavaju migracije omekšivača na relaciji izolacija-plašt
- U konstrukciji negorivih kablova, negorive ispune pozitivno utiču na osobine kabla

 

U ponudi kablovskih granulata pored standardnih materijala postoji veliki broj HFFR (bezhalogenih samogasivih) tipova-gradacija pogodnih za ugradnju u negorive kablove.

 

Svi proizvodi firme MELOS zadovoljavaju sve standarde propisane za tu vrstu proizvoda u industriji kablova, uključujući i RoHS direktivu.

 

Download - tabela sa tipovima ispune

Naslovna Mapa sajta Kontakt

Kolor koncentrati i inženjerske plastične mase

Poliamidi

Ispuna za kablove

Aditivi za industriju plastičnih masa

Biocidi

Sredstvo za čišćenje ekstrudera i mašina za injekciono brizganje

Aditivi za prehrambenu industriju - pucketave bombone

Polimerni mirisi i proizvodi od teflona

Podloške za indukciono zavarivanje na ambalažu

Mirisi, parfemska i esencijalna ulja

Oprema za ekstruziono duvanu ambalažu

Oprema za sito štampu

Periferna oprema za preradu plastičnih masa: sušači, dozatori, transportni i skladišni sistemi za granulat, temperirala alata

Mlinovi za plastiku

Paneli za čiste sobe u farmaceutskoj industriji

Oprema za prehrambenu i farmaceutsku industriju

Oprema za industriju boja i lakova

Oprema za kontrolu statičkog elektriciteta

Mašine za brizganje plastike